Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2017 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor de inchiriere pentru anul 2018 2017-11-29
40 / 2014 Privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transpot scolar 2014-09-30
39 / 2014 Privind aprobarea transmiterii fara plata a microbuzului, marca Opel, din patrimoniul MRDAP in patrimoniul UAT Solont 2014-09-30
38 / 2014 Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 2014-08-12
37 / 2014 Privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractului de inchiriere nr 3232/10.08.2007 2014-07-24
36 / 2014 Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Solont 2014-08-27
35 / 2014 Privind aprobarea realizarii lucrarilor de reamenajare a spatiului in care functioneaza farmacia din satul Solont 2014-07-24
34 / 2014 Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scolii Gimnaziala Solont 2014-07-24
33 / 2014 Privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma platilor online a impozitelor si taxelor locale 2014-07-24
32 / 2014 Privind conferirea titlului de " Cetatean de Onoare al Comunei Solont " domnului Dumitrescu Romeo 2014-07-24
31 / 2014 Privind rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pe trimestrul III anul 2014 2014-07-24
30 / 2014 Privind aprobarea contractului de finantare nr 3558/16.06.2014 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si UAT Solont 2014-07-24
29 / 2014 Privind rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pe trimestrul III anul 2014 2014-07-21
28 / 2014 Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Solont 2014-06-30
27 / 2014 Privind rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pe trimestrul II anul 2014 2014-06-13
Înapoi