Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2014 Privind rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pe trimestrul II anul 2014 2014-05-28
25 / 2014 Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Solont 2014-05-28
24 / 2014 Privind privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic a Scolii Gimnaziale Solont 2014-04-28
23 / 2014 Privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr 3285/15.08.2007 incheiat intre UAT Solont si SC Venus Farm SRL 2014-04-28
22 / 2014 Privind acordarea mandatului special domnului Silisteanu Costel pentru a vota in AGA ADIS Bacau excluderea UAT Comanesti din cadrul ADIS Bacau 2014-04-28
21 / 2014 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II anul 2014 2014-04-09
20 / 2014 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie - Modernizare drumuri comunale DC183 si DC183A 2014-04-09
19 / 2014 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie - Modernizare drumuri comunale DC183 si DC183A 2014-04-09
18 / 2014 Privind aprobarea asigurarii obiectivului de investitii "Pod metalic, punti pietonale, Comuna Solont, Judetul Bacau" 2014-04-09
17 / 2014 Privind aprobarea devizului general actualizat la data de 17.03.2014 pentru obiectivul de investitii " Pod metalic si punti pietonale, Comuna Solont, Judetul Bacau" 2014-03-26
16 / 2014 Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Solont 2014-01-26
15 / 2014 Privind aprobarea obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor pentru buna gospodarire a UAT Solont 2014-02-26
14 / 2014 Privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in Jud Bacau 2014-02-26
13 / 2014 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIB BACAU 2014-02-26
12 / 2014 Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Solont 2014-02-26
Înapoi