Nr. Data Conținut Fișier Anexă
18 22/03/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea majorării cuantumului maxim al ajutoarelor de urgență ce se acordă din bugetul local în baza HCL Solonț nr. 9/27.01.2021 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea majorării cuantumului maxim al ajutoarelor de urgență ce se acordă din bugetul local în baza HCL Solonț nr. 9/27.01.2021 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local

Descarcă

17 16/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea alipirii a două terenuri în suprafață totală de 999 mp aparținând domeniului public al comunei Solonț Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea alipirii a două terenuri în suprafață totală de 999 mp aparținând domeniului public al comunei Solonț

Descarcă

16 16/03/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pe trimestrul I anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pe trimestrul I anul 2022

Descarcă

15 09/03/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic de la Școala Gimnazială Solonț, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna februarie 2022 Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic de la Școala Gimnazială Solonț, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna februarie 2022

Descarcă

14 15/02/2022 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Solonț pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Solonț pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022

Descarcă

13 14/02/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea introducerii unei suprafețe de teren intravilan sat Solonț în domeniul public al comunei Solonţ , identificată în teritoriul administrativ al comunei Solonț, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea introducerii unei suprafețe de teren intravilan sat Solonț în domeniul public al comunei Solonţ , identificată în teritoriul administrativ al comunei Solonț, județul Bacău

Descarcă Descarcă

12 14/02/2022 [Caracter normativ] PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

11 14/02/2022 [Caracter normativ] privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, pentru semestrul II din anul 2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, pentru semestrul II din anul 2021

Descarcă

10 10/02/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic de la
Școala Gimnazială Solonț, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile decembrie 2021 și luna ianuarie 2022
Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic de la
Școala Gimnazială Solonț, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile decembrie 2021 și luna ianuarie 2022

Descarcă

9 28/01/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul 2021,
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022
Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul 2021,
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Descarcă

8 28/01/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea modificării Și completării H.C.L. nr. 52/29.09.2021 privind
aprobarea depunerii CERERII DE FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV – anexa 1 aferenți obiectivului de investiții: „ MODERNIZARE DC 184 SAT CUCUIEȚI, COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU DE LA KM 9+500-11+550 (POD BĂRNEȘTI – CASA PAROHIALĂ) „pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”
Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea modificării Și completării H.C.L. nr. 52/29.09.2021 privind
aprobarea depunerii CERERII DE FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV – anexa 1 aferenți obiectivului de investiții: „ MODERNIZARE DC 184 SAT CUCUIEȚI, COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU DE LA KM 9+500-11+550 (POD BĂRNEȘTI – CASA PAROHIALĂ) „pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”

Descarcă

7 28/01/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea modificării și completării H.C.L. Solonț nr. 51 /29.09.2021 privind aprobarea depunerii CERERII DE FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL
ESTIMATIV – anexa 1 aferenți obiectivului de investiții:
“ CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SOLONȚ (ÎN PUNCT ȘCOALA SĂRATA),
AMENAJARE INTERSECȚIE POD CU DC 183 ȘI DRUMURI LOCALE,
REGULARIZARE ALBIE PÂRÂU SOLONȚ ÎN SATUL SĂRATA, COMUNA
SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului
Național de Investiții “Anghel Saligny”
Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea modificării și completării H.C.L. Solonț nr. 51 /29.09.2021 privind aprobarea depunerii CERERII DE FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL
ESTIMATIV – anexa 1 aferenți obiectivului de investiții:
“ CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SOLONȚ (ÎN PUNCT ȘCOALA SĂRATA),
AMENAJARE INTERSECȚIE POD CU DC 183 ȘI DRUMURI LOCALE,
REGULARIZARE ALBIE PÂRÂU SOLONȚ ÎN SATUL SĂRATA, COMUNA
SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului
Național de Investiții “Anghel Saligny”

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă