Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială Solonț, din județul Bacău anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, începând cu data de 07.03.2017, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Solonț conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.