Anunț privind luarea deciziei asupra etapei de încadrare către APM

PROSPECȚIUNI SA, titular al proiectului “Lucrări de achiziție date geofizice tridimensionale 3D Moinești” propus a fi amplasat pe unitățile administrativ
teritoriale Ardeoani, Balcani, Bârsănești, Berești-Tazlău, Berzunți, Blăgești, Dărmănești, Dofteana, Gârleni, Helegiu, Livezi, Măgirești, Mărgineni, Moinești, Pârjol, Poduri, Sănduleni, Scorțeni, Solonț și Strugari din județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi,
între orele 8 – 16 și vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de
nternet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a
Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.