Comuna Solont intenţionează să solicite de la SGA Bacău, aviz de gospodărire a apelor

Această informare este efectuată de Comuna Solont din comuna Solonț, sat Solonț, judeţul Bacău, tel.0234387780 ce intenţionează să solicite de la SGA Bacău, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrării REFACERE DRUMURI, PODURI SI PODETE , COMUNA SOLONT, JUDET BACAU
OBIECTIV: “REFACERE POD ZONA DIACONU, SAT CUCUIETI, COMUNA SOLONT JUDET BACAU “, amplasată în sat Cucuieți, comuna Solont, judetul Bacau.
Această investiţie este noua.
Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta — urmatoarele ape uzate — , ce se vor evacua în – după ce au fost epurate prin –.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa mentionata sau la Administraţia Bazinală de Apă Siret, tel 0234541646 după data de 22.07.2022.


  Nume Data Fișier
informare SGA 08/08/2022 Descarcă