1

Dezbatere publică obiectiv investițional

Publicat la: 16 februarie 2022


Având în vedere prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare precum și Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/30.12.2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea/ actualizarea documentațiilor de urbanism,

Primăria comunei Solonț, județul Bacău, anunță deschiderea dezbaterii publice prin punerea la dispoziție în vederea consultării publice, având în vedere contextul actual al epidemiei de SARS COV-2, pe site-ul primăriei www.comunasolont.ro , secțiunea anunțuri, pentru o perioadă de minim 20 de zile de la data publicării prezentului anunț,  a propunerilor din cadrul lucrării de Reactualizare Plan Urbanistic General Comuna Solonț, Județul Bacău.

                În cadrul procesului de dezbatere publică în vederea avizării ulterioare de toate structurile de specialitate se pun la dispoziția publicului propunerile elaborării P.U.G. Solonț, județul Bacău, care constau în materiale grafice cu explicații formulate într-un limbaj nonethnic, planșe desenate cu propunerile de reglementări urbanistice cât și parte scrisă, memoriu general, regulament local de urbanism și prescripții specifice pe unități teritoriale de referință.

Toate solicitările, clarificările sau întrebările cu privire strict la cele menționate mai sus se vor transmite electronic pe bază de e-mail in adresa oficială  urbanism@comunasolont.ro – compartimentul urbanism și amenajare a teritoriului.


  Nume Data Fișier
Anunt 16/02/2022 Descarcă
IT Solont 16/02/2022 Descarcă
Solonț vol I Memoriu General 16/02/2022 Descarcă
Solont vol II Regulament Local UTR 16/02/2022 Descarcă
Solonț vol II Regulament Local 16/02/2022 Descarcă


Adresă Link: https://comunasolont.ro/dezbatere-publica-obiectiv-investitional/