Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Actualizare PUG

Analiza SWOT

 

Factori interni - Puncte tari Factori interni - Puncte slabe 
 • Existenţa infrastructurii pentru educaţie și culte
 • Grad ridicat al absolvenţilor de învăţământ gimnazial
 • Existenţa pe teritoriul comunei Solont de operatori economici înregistraţi, care activează în domeniul producţiei, comerţului şi construcţiilor
 • Existența la nivelul comunei a punctelor de colectare selectiva a deseurilor
 • Întreprinderea de acţiuni din partea autorităţilor publice locale în vederea aplicării normelor legislative privind protecţia mediului
 • Existența unui număr corespunzător de școli pe teritoriul comunei
 • Colaborarea foarte bună între conducerea şcolilor şi administraţia locală
 • Existenta unui monument istoric pe raza comunei - Biserica de lemn "Sfitii Voievozi"
 • Părăsirea comunei de către tinerii căsătoriţi şi/sau cu studii
 • Nivelul scăzut al veniturilor populației
 • Folosirea tehnologiei învechite în domeniul agricol duce la scăderea productivității
 • Nerealizarea la nivelul comunei a unei campanii de constientizare asupra factorilor de mediu
 • Poluarea solurilor datorita substantelor fitofarmaceutice
 • Lipsa unui canal media propriu prin care să se poată mediatiza proiectele culturale si educaționale și care să reprezinte, totodată, o sursa de informare pentru toți locuitorii comunei
Factori externi - Oportunități  Factori externi - Amenințări 
 • Existenţa politicilor europene şi naţionale pentru sprijinirea comunităţilor locale
 • Posibilitatea practicării diverselor forme de turism, cum ar fi agro-turismul
 • Existența unor programe de sprijinire a agriculturii
 • Existenţa unor programe de sprijin pentru afaceri rurale
 • Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a infrastructurii locale de toate tipurile, privată şi publică
 • Accesarea programelor finanţate de Uniunea Europeană şi de Guvernul României destinate proiectelor de protecţia mediului în mediul rural
 • Integrarea comunei în Masterplanurile Județului Bacău pentru apă și apă uzată cât și pentru managementul integrat al deșeurilor solide
 • Crearea de parteneriate cu instituţii de învăţământ din UE în vederea schimbului de experienţă
 • Migrarea forței de muncă calificată către zonele urbane cât și către străinătate
 • Scumpirea combustibilului folosit in agricultură
 • Tendinta de migrare a populatiei tinere catre zonele urbane si mai ales cate statele membre ale Uniunii Europene
 • Reducerea calităţii apelor freatice şi de suprafaţă cu repercusiuni asupra populaţiei, faunei şi florei
 • Depozitarea deşeurilor menajere în arii care nu sunt amenajate pentru astfel de activităţi, conform normelor în vigoare
 • Nivelul scăzut de salarizare din învăţământ
Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.