Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Actualizare PUG

Economia

Economia locală este bazată, în mare parte pe activităţi de agricultură şi comerţ, existând în acelaşi timp, la nivelul comunei agenţi economici care sunt înregistraţi şi funcţionează în domeniul industrie şi construcţii.

 

Documentul strategic al comunei Solont trebuie să ţină cont de specificul agenţilor economici de la nivel local, cât şi de potenţialul de creştere economică al localităţii.

 

Strategia de dezvoltare durabilă se axează pe susţinerea şi încurajarea iniţiativei private la nivelul localităţii, cât şi pe valorificarea potenţialului turistic.

 

Direcţiile strategice propuse prin Strategia de Dezvoltare Durabilă sunt în strânsă corelare cu obiectivele şi axele Planului Naţional de Dezvoltare Rurală cat si cu cadrul financiar propus de UE pentru perioada 2014-2020. Astfel, axa 1 a PNDR, urmăreşte creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier prin 3 obiective strategice:

  •  Îmbunătăţirea competenţelor fermierilor şi ale altor persoane implicate în sectoarele agro-alimentar şi forestier, ca mijloc de încurajare a unui management mai bun al exploataţiilor agricole, pădurilor şi unităţilor de procesare.
  •  Îmbunătăţirea competitivităţii fermelor comerciale şi de semi - subzistenţă şi asociaţiilor acestora, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.
  •  Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Axa 3 Creşterea atractivităţii din PNDR vizează încurajarea diversificării economiei rurale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din spaţiul rural, acesta urmând a se atinge prin intermediul a trei obiective strategice:

  •  Menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice, prin creşterea numărului de locuri de muncă în zonele rurale;
  •  Dezvoltarea abilităţilor şi stimularea conştientizării actorilor locali cu privire la importanţa guvernanţei locale;

Axa 4 din PNDR urmăreşte Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală, prin:

  •  Promovarea potenţialului endogen al teritoriilor
  •  Îmbunătăţirea guvernanţei locale
Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.