SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE SI A CERTIFICATELOR DE URBANISM ELIBERATE

Autorizatiile de construire/desfiintare si certificatele de urbanism au caracter public si se pun la dispozitia publicului spre informare. Documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementari care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitantilor certificatelor de urbanism, in conformitate cu un regulament aprobat prin hotarare a consiliului local.

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.