Rotaru Lucian Florin

Program de audiență

Zi Orar
Miercuri 08:00 – 12:00
 • CV

  CURRICULUM  VITAE  EUROPEAN

  ROTARU LUCIAN FLORIN

  INFORMATII  PERSONALE

   

  Nume PrenumeRotaru Lucian Florin

  Adresa

  Com. Solont, nr. 385, jud. Bacau, Romania, cod.607580

  Telefon

  0761130204

  Fax

  E-mail

  Nationalitatea

  Romana

  Data nasterii (ziua, luna, anul )13.07.1972

 • Atribuții viceprimar

  Atribuțiile Viceprimarului, conform OUG 57/2019 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  – ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităților pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

  •   ordinea publică;
  •   situaţiile de urgenţă;
  •   protecţia şi refacerea mediului;
  •   conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
  •   podurile şi drumurile publice;
  •   serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local;

  – supraveghează executarea obligației de prestare a unei munci nerenumerate în folosul comunității;

  – ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă de pe raza comunei, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;

  – prezintă, la solicitarea consiliului local, rapoarte şi informări;

  – poate îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civilă;

  – alte atribuţii stabilite prin lege.