Factori interni – Puncte tari Factori interni – Puncte slabe 
Existenţa infrastructurii pentru educaţie și culteGrad ridicat al absolvenţilor de învăţământ gimnazialExistenţa pe teritoriul comunei Solont de operatori economici înregistraţi, care activează în domeniul producţiei, comerţului şi construcţiilorExistența la nivelul comunei a punctelor de colectare selectiva a deseurilorÎntreprinderea de acţiuni din partea autorităţilor publice locale în vederea aplicării normelor legislative privind protecţia mediuluiExistența unui număr corespunzător de școli pe teritoriul comuneiColaborarea foarte bună între conducerea şcolilor şi administraţia localăExistenta unui monument istoric pe raza comunei – Biserica de lemn “Sfitii Voievozi” Părăsirea comunei de către tinerii căsătoriţi şi/sau cu studiiNivelul scăzut al veniturilor populațieiFolosirea tehnologiei învechite în domeniul agricol duce la scăderea productivitățiiNerealizarea la nivelul comunei a unei campanii de constientizare asupra factorilor de mediuPoluarea solurilor datorita substantelor fitofarmaceuticeLipsa unui canal media propriu prin care să se poată mediatiza proiectele culturale si educaționale și care să reprezinte, totodată, o sursa de informare pentru toți locuitorii comunei
Factori externi – Oportunități  Factori externi – Amenințări 
Existenţa politicilor europene şi naţionale pentru sprijinirea comunităţilor localePosibilitatea practicării diverselor forme de turism, cum ar fi agro-turismulExistența unor programe de sprijinire a agriculturiiExistenţa unor programe de sprijin pentru afaceri ruraleDezvoltarea serviciilor de reabilitare a infrastructurii locale de toate tipurile, privată şi publicăAccesarea programelor finanţate de Uniunea Europeană şi de Guvernul României destinate proiectelor de protecţia mediului în mediul ruralIntegrarea comunei în Masterplanurile Județului Bacău pentru apă și apă uzată cât și pentru managementul integrat al deșeurilor solideCrearea de parteneriate cu instituţii de învăţământ din UE în vederea schimbului de experienţă Migrarea forței de muncă calificată către zonele urbane cât și către străinătateScumpirea combustibilului folosit in agriculturăTendinta de migrare a populatiei tinere catre zonele urbane si mai ales cate statele membre ale Uniunii EuropeneReducerea calităţii apelor freatice şi de suprafaţă cu repercusiuni asupra populaţiei, faunei şi floreiDepozitarea deşeurilor menajere în arii care nu sunt amenajate pentru astfel de activităţi, conform normelor în vigoareNivelul scăzut de salarizare din învăţământ