Nr. Data Conținut Fișier Anexă
1 05/01/2022 [Caracter normativ] Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2021 a secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local Descarcă

[Caracter normativ] Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2021 a secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local

Descarcă

52 29/11/2017 [Caracter normativ] Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor de inchiriere pentru anul 2018 Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor de inchiriere pentru anul 2018

Descarcă

40 30/09/2014 [Caracter normativ] Privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar

Descarcă

39 30/09/2014 [Caracter normativ] privind aprobarea transmiterii fără plata a microbuzului, marca Opel, din patrimoniul MRDAP in patrimoniul UAT Solont Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea transmiterii fără plata a microbuzului, marca Opel, din patrimoniul MRDAP in patrimoniul UAT Solont

Descarcă

36 27/08/2014 [Caracter normativ] Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Solont Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Solont

Descarcă

38 12/08/2014 [Caracter normativ] privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014

Descarcă

37 24/07/2014 [Caracter normativ] Privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractului de inchiriere nr 3232/10.08.2007 Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractului de inchiriere nr 3232/10.08.2007

Descarcă

35 24/07/2014 [Caracter normativ] Privind aprobarea realizarii lucrarilor de reamenajare a spatiului in care functioneaza farmacia din satul Solont Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea realizarii lucrarilor de reamenajare a spatiului in care functioneaza farmacia din satul Solont

Descarcă

34 24/07/2014 [Caracter normativ] Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scolii Gimnaziala Solont Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scolii Gimnaziala Solont

Descarcă

33 24/07/2014 [Caracter normativ] Privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma platilor online a impozitelor si taxelor locale Descarcă

[Caracter normativ] Privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma platilor online a impozitelor si taxelor locale

Descarcă

32 24/07/2014 [Caracter individual] Privind conferirea titlului de " Cetatean de Onoare al Comunei Solont " domnului Dumitrescu Romeo Descarcă

[Caracter individual] Privind conferirea titlului de " Cetatean de Onoare al Comunei Solont " domnului Dumitrescu Romeo

Descarcă

31 24/07/2014 [Caracter normativ] Privind rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pe trimestrul III anul 2014 Descarcă

[Caracter normativ] Privind rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pe trimestrul III anul 2014

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă