Comuna Solonţ se situează în partea de nord a judeţului Bacău, la o distanţă de 40 km de municipiul Bacău şi de 18 km de oraşul Moineşti.

Teritoriul administrativ al comunei este limitat la nord de teritoriul administrativ al comunelor Balcani şi Pârjol, la sud de comuna Măgireşti, la est de comuna Ardeoani şi la vest de comuna Zemeş.

Comuna Solonţ se compune din trei localităţi: Solonţ – reşedinţă de comună şi Sarata şi Cucuieţi – sate componente.

Satul Solonţ, reşedinţă de comună, este situat în partea de sud-vest a comunei.

Satul Sarata este aşezat în continuarea satului Solonţ, spre est şi nord-est. Satul Cucuieţi este situat în partea de nord a comunei, la o distanţă de 7 km de satul Sarata. Nicoreşti şi Bahna

Din punct de vedere geo-morfologic, teritoriul comunei Solonţ se întinde pe două zone distincte, şi anume Zona Carpaţilor Orientali şi zona depresiunii subcarpatice a Tazlăului.

Zona carpatică muntoasă prezinta un grad ridicat de fragmentare a reliefului, având altitudini ce ating 700 – 1000 m (vârful Slogul – 975,00 m, Piatra Şoimului – 816,00 m).

Văile sunt adânci, înguste şi cu pereţi stâncoşi. Zona depresiunii Tazlăului are un relief deluros, cu culmi orientate aproximativ nord-est la sud-vest ce coboară către râul Tazlău.

Dealurile au altitudini cuprinse între 400 – 700 m, un grad mare de fragmentare a reliefului cu versanţi abrupţi, mai ales în partea nord-vest, fiind afectate de eroziuni de suprafaţă şi de adâncime (ravene, torenţi), cât şi de de alunecări de terenuri.

Comuna Solonţ este situată din punct de vedere morfologic în zona deluroasă precarpatică, în aproprierea zonei de trecere a reliefului premontan, ca atare zona se caracterizeaza printr-un relief deluros înalt, cu pante destul de accentuate.

Cursurile de apă principale care traversează suprafaţa comunei Solonţ sunt următoarele:

– pârâul Solonţ izvorăşte din masivul păduros al Zemeşului, curge către est prin satele Solonţ şi Sarata şi se varsă în Tazlăul Mare pe teritoriul comunei Pîrjol;

– pârâul Cucuieţi izvorăşte din masivul păduros denumit Dosul Lacului, curge către est şi se varsă tot în Tazlău pe teritoriul comunei Pîrjol.

– pârâul Calmuş se află în zona de sud a localităţii Solonţ, curge către sud-est şi se varsă în Tazlăul Sărat în aval de satul Leontineşti pe teritoriul comunei Ardeoani.

Vegetaţia din zona comunei Solonţ se caracterizează printr-o mare varietate a speciilor şi o pronunţată etajare pe teren ca altitudine. Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin masive păduroase cu specii lemnoase caracteristice zonei de munte: brad, molid, pin etc. În zona dealurilor vegetaţia de foioase este reprezentată prin: fag, carpen, gorun.Pe malurile pâraielor, indicând un exces de umiditate se întalneşte arinul, plopul, salcia etc;