Economia locală este bazată, în mare parte pe activităţi de agricultură şi comerţ, existând în acelaşi timp, la nivelul comunei agenţi economici care sunt înregistraţi şi funcţionează în domeniul industrie şi construcţii.

Documentul strategic al comunei Solont trebuie să ţină cont de specificul agenţilor economici de la nivel local, cât şi de potenţialul de creştere economică al localităţii.

Strategia de dezvoltare durabilă se axează pe susţinerea şi încurajarea iniţiativei private la nivelul localităţii, cât şi pe valorificarea potenţialului turistic.

Direcţiile strategice propuse prin Strategia de Dezvoltare Durabilă sunt în strânsă corelare cu obiectivele şi axele Planului Naţional de Dezvoltare Rurală cat si cu cadrul financiar propus de UE pentru perioada 2014-2020. Astfel, axa 1 a PNDR, urmăreşte creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier prin 3 obiective strategice:

Axa 3 Creşterea atractivităţii din PNDR vizează încurajarea diversificării economiei rurale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din spaţiul rural, acesta urmând a se atinge prin intermediul a trei obiective strategice:

Axa 4 din PNDR urmăreşte Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală, prin: