Anunt de intentie actualizare PUG

 

  Argumentare Potrivit art. 46 alin., (1) din Legea 350/2001, Planul Urbanistic General al comunei Solonț, județul Bacău și conform HCL Solonț nr. 33 din 26.06.2019  trebuie actualizat până cel târziu 30.07.2029

Având în vedere transformările petrecute în ultimii ani sub aspect economic, demografic și urbanistic, precum și caracterul director, strategic, de reglementare al Planului Urbanistic General ca principal instrument de planificare operațională și bază legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare, este necesar ca Planul Urbanistic General al comunei Solonț să fie actualizat în acord cu evoluția factorilor sociali, demografici, economici, culturali și a necesetăților locale.

Prin HCL nr. 33/ 26.06.2019 la inițiativa primarului comunei Solonț, Alexandrescu Eusebiu, Consiliului Local a aprobat prelungirea Planului Urbanistic General al comunei Solonș, județul Bacău.

Prin HCL nr. 51/ 25.10.2019 la inițiativa primarului comunei Solonț, Alexandrescu Eusebiu, Consiliului Local a aprobat bugetul necesar actualizării P.U.G. în baza raportului de specialitate al compartimentului urbanism nr. ……….

Potrivit art. 46 alin (1/6) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul:

“Actualizarea Planului urbanistic general reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă socioeconomice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a impactului acestora la nivelul localităţii, dacă este cazul”

  Iniţiator: COMUNA SOLONȚ


 

  U.A.T. COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU
  
  Data anunţului:. 22.02.2021 (ziua/luna/anul)

Intenţie de actualizare
PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – Comuna Solonț, Județul Bacău.
                    

  Argumentare Potrivit art. 46 alin., (1) din Legea 350/2001, Planul Urbanistic General al comunei Solonț, județul Bacău și conform HCL Solonț nr. 33 din 26.06.2019  trebuie actualizat până cel târziu 30.07.2029

Având în vedere transformările petrecute în ultimii ani sub aspect economic, demografic și urbanistic, precum și caracterul director, strategic, de reglementare al Planului Urbanistic General ca principal instrument de planificare operațională și bază legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare, este necesar ca Planul Urbanistic General al comunei Solonț să fie actualizat în acord cu evoluția factorilor sociali, demografici, economici, culturali și a necesetăților locale.

Prin HCL nr. 33/ 26.06.2019 la inițiativa primarului comunei Solonț, Alexandrescu Eusebiu, Consiliului Local a aprobat prelungirea Planului Urbanistic General al comunei Solonș, județul Bacău.

Prin HCL nr. 51/ 25.10.2019 la inițiativa primarului comunei Solonț, Alexandrescu Eusebiu, Consiliului Local a aprobat bugetul necesar actualizării P.U.G. în baza raportului de specialitate al compartimentului urbanism nr. ……….

Potrivit art. 46 alin (1/6) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul:

“Actualizarea Planului urbanistic general reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă socioeconomice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a impactului acestora la nivelul localităţii, dacă este cazul”

  Iniţiator: COMUNA SOLONȚ

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI
privind intenţia de actualizare a planului urbanistic general
în perioada 22 februarie – 3 martie 2021

  

 

 

 

Adresa str. Înv. Iosub Ion nr.3, telefon 0761130200,

e – mail. urbanism@comunasolont.ro

 

  Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de Planului Urbanistic General

  Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului, prin afișare la spațiul amenajat de la sediul primăriei comunei Solonț și pe pagina de internet a primariei www.comunasolont.ro, în perioada 4-10 martie2021

  Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

1.     Implicarea publicului în etapa pregătitoare;

2.     Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;

3.     Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;

4.     Implicarea publicului în etapa aprobării planului;

5.     Implicarea publicului în monitorizarea implementării.

 

 

 


  Nume Data Fisier
Anunt intentie actualizare PUG.pdf 01/03/2021 Descarcă
Studii de fundamentare intreg.pdf 25/02/2021 Descarcă