Anunț decizie impact asupra mediului

Comuna Solonț, titular al proiectului
„POD PESTE PARAUL CUCUIETI, PE DRUMUL COMUNAL DC 184, IN COMUNA SOLONT , JUDETUL BACAU” propus a fi realizat în satul Cucuieți, comuna Solonț, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nu necesită evaloarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în satele Solonț și Sarata, comuna Solonț, județul Bacau. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro, secțiunea reglementări
Publicul interesat poate înainta comentarii prezentului anunț până la data de 25 octombrie 2017.

PRIMAR,
ALEXANDRESCU EUSEBIU