Anunț închiriere pășune

“U.A.T. Comuna Solonț, județul Bacău anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței 71,14 ha de pășune, proprietate privată a comunei,  în ședință publică prin atribuire directă în condițiile O.U.G nr. 34/2013, după cum urmează:

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 25.04.2023 ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei Solonț, localitatea Solonț, strada Înv. Iosub Ion  nr. 3.

Înscrierile se fac la sediul Primăriei Comunei Solonț în perioada 10.04.2023 – 24.04.2023 , ora.13.00.

Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității Solonț.

Suprafețele de pășuni care nu se pot închiria prin atribuirea directă vor fi scoase la licitație publică cu strigare la o dată ulterioară.

Condițiile de înscriere sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei Solonț din comuna Solonț, strada Înv. Iosub Ion. nr. 3, jud.Bacău, telefon 0234/387701 sau poate fi accesată pe site-ul oficial al instituției www.comunasolont.ro“.


  Nume Data Fișier
PV atribuire directă, evaluare și licitație închiriere pășune 27/04/2023 Descarcă
Anunț închiriere pășune 10/04/2023 Descarcă
CAIET DE SARCINI INCHIRIERE PASUNE SI CONTRACT 10/04/2023 Descarcă
Regulament atribuire directa 10/04/2023 Descarcă
Regulament procedura licitatie publica cu strigare 10/04/2023 Descarcă
Studiu de oportunitate 10/04/2023 Descarcă