ANUNT – VOT URNA MOBILA


  Nume Data Fișier
ANUNT – VOT URNA MOBILA 05/06/2024 Descarcă

În vederea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile din data de 9 iunie 2024 , vă aducem la cunoștință următoarele:

1.     Până pe data de 7 iunie 2024, cererile pot fi depuse, prin intermediul oricărei persoane sau prin e-mail la biroul electoral de circumscripție municipală, orășenească și comunală.

Cererile de vot prin intermediul urnei speciale trebuie să fie însoțite de copii ale oricărui act care califică alegătorul drept alegător netransportabil, persoane care nu se pot deplasa din cauză de boală sau invaliditate, alegători internați într-o unitate sanitară publică sau privată, într-un cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private, precum și persoanele reținute, persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă, persoana asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu și persoanele care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale.

Din conținutul înscrisurilor anexate cererii trebuie să se poată stabili lipsa posibilității persoanei de a se autodeplasa la sediul secției de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în  mod expres sintagma „persoană netransportabilă”. Nu este obligatorie prezentarea unei adeverințe medicale eliberate de către medicul de familie al alegătorului.

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale trebuie semnată și datată olograf de persoana netransportabilă și trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliu sau reședința conform mențiunilor din actul de identitate ori dovada de reședință, după, caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea urnei speciale, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon, precum și scrutinul / scrutinele la care se va exercita dreptul de vot.

Cererile depuse la biroul electoral de circumscripție vor fi înaintate biroului electoral al secției de votare la care alegătorul își poate exercita dreptul de vot, până cel mai târziu la data de 8 iunie 2024, ora 19.00.

Modelul cererii de vot prin intermediul urnei speciale, aprobat prin Hotărârea BEC nr. 65/26.04.2024 este disponibil pe site-ul Prefecturii Bacău – Secțiunea Alegeri 9 iunie 2024

  • Ulterior datei de 7 iunie 2024, se recomandă ca depunerea cererilor în preziua votării, respectiv 8 iunie 2024 să se realizeze la birourile electorale ale secțiilor de votare în intervalul orar 18:00 – 19:00, iar în ziua votării depunerea cererilor să se facă la birourile electorale ale secțiilor de votare mai devreme de ora 14:00, pentru ca biroul electoral al secției de votare să aibă timp necesar pentru a asigura procesarea cererilor, deplasarea echipei care însoțesc urna specială, votarea și returnarea la secția de votare a respectivei echipe anterior orei 20:00.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Hotărârea BEC nr. 65/26.04.2024  privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului la vot prin intermediul urnei speciale la alegerile din data de 9 iunie 2024.

PRESEDINTE BEC NR. 81 SOLONȚ

DOSPINESCU DENISA MINODORA