Au fost emise autorizațiile de construire pentru două proiecte

Au fost emise autorizațiile de construire pentru proiectele:

Sistem de alimentare cu apă, comuna Solont, judetul Bacau AC nr. 27 din 01.04.2024, emisă de Consiliul Județean Bacău, cu o valoare de: 7.888.891 lei fara TVA (Construcții montaj);

„Sistem canalizare și stație epurare comuna Solont, judetul Bacau”  AC nr. 2 din 25.05.2024, emisa de U.A.T. Comuna Solonț cu o valoare de: 13.422.008,90 lei fara TVA (Construcții montaj)