Înființare fermă avicolă

Primaria comunei Solonț anunta locuitorii comunei Solonț asupra consultarii publicului prin dezbatere publica (conf.Ordin nr. 2701/2010, art.38, pct.b), privind urmatoarele documentatii de urbanism din com.Solonț:

Planul Urbanistic Zonal ,,Înființare fermă avicolă”, proiect nr. 2/ 2017 beneficiar: S.C. DECO INVESTMENT S.R.L. , elaborat de Lefter Catrinel, birou Individual de Arhitectură. Dezbaterea publica va avea loc in data de 20 martie 2017, ora 10:00, la sediul Primariei com Solonț, sala de sedinta a Consiliului Local al Comunei Solonț.
Proiectele propuse pot fi consultate la sediul Primariei com.Solonț, dupa cum urmeaza: luni – joi 8-14; vineri 8-11.