Informare de presa

 

 

20 februarie 2020
INFORMARE DE PRESĂ

În vederea diminuării numărului de arderi ale miriştilor şi resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi ale vegetaţiei pajiştilor permanente produse la nivelul judetului Bacău, aducem la cunostinţa tuturor fermierilor că, potrivit articolelor 93 si 94 ale Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune, transpus în legislaţia naţională prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiţionalitatea în cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri, unul din standardele privind bunele condiţii agricole ale terenurilor, obligatoriu a fi respectat, este GAEC 6 – Mentinerea nivelului de materie organic in sol, inclusiv interdictia de a incendia miristele arabile.
Cerinta obligatorie pentru beneficiarii platilor din cadrul schemei/masurii de plata/ajutorului/sprijinului solicitat, imperativ a fi respectata, este GAEC 6.2 – Este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente.
Obiectivul acestui standard este menţinerea materiei organice în sol şi prevenirea poluării atmosferei.
Fermierii care utilizează teren agricol (teren arabil, pajişti temporare, pajisti permanente) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare etc.) si vegetatia pajistilor permanente.
Între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Garda Naţională de Mediu (GNM) şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a fost încheiat Protocolul de colaborare P205/2330/2848/10.04.2019 al cărui scop este creşterea eficienţei acţiunilor de control privind respectarea, de către fermierii care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale, a condiţiilor GAEC referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.
În cazul în care fermierul constată că suprafeţe ale exploataţiei au fost arse, focul fiind provocat de o cauză necunoscută, pentru a nu fi penalizat, acesta trebuie să prezinte la APIA, în decurs de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, o copie după sesizarea depusă şi înregistrată la poliţie sau la inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau, unde este cazul, la Detaşamentul de pompieri din cadrul autorităţilor publice locale (Primărie), privind producerea acestui fapt.
De asemenea, vegetaţia ierboasă sau lemnoasă de pe pajiştile permanente nu trebuie arsă întrucât se distruge materia organică şi se poluează atmosfera.
Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru anul în curs sau mai mulţi ani (conform art. 91, 97 şi 99 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, respectiv Ordinul M.A.D.R. nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sanctiuni administrative pentru ecoconditionalitate aplicabil schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri incepand cu anul 2016.

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ
CENTRUL JUDEȚEAN BACĂU