Nr. Data Conținut Fișier Anexă
15 23/02/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea introducerii unei suprafețe de teren intravilan sat Solonț în domeniul public al comunei Solonţ , identificată în teritoriul administrativ al comunei Solonț, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea introducerii unei suprafețe de teren intravilan sat Solonț în domeniul public al comunei Solonţ , identificată în teritoriul administrativ al comunei Solonț, județul Bacău

Descarcă Descarcă

14 23/02/2022 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Solonț pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Solonț pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022

Descarcă

13 23/02/2022 [Caracter normativ] PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă Descarcă

12 23/02/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic de la
Școala Gimnazială Solonț, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile decembrie 2021 și luna ianuarie 2022
Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic de la
Școala Gimnazială Solonț, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile decembrie 2021 și luna ianuarie 2022

Descarcă

11 23/02/2022 [Caracter normativ] privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi Descarcă

[Caracter normativ] privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

Descarcă

10 10/02/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul 2021, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul 2021, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Descarcă

9 31/01/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea modificării Și completării H.C.L. nr. 52/29.09.2021 privind aprobarea depunerii CERERII DE FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV – anexa 1 aferenți obiectivului de investiții: „ MODERNIZARE DC 184 SAT CUCUIEȚI, COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU DE LA KM 9+500-11+550 (POD BĂRNEȘTI – CASA PAROHIALĂ) „pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea modificării Și completării H.C.L. nr. 52/29.09.2021 privind aprobarea depunerii CERERII DE FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV – anexa 1 aferenți obiectivului de investiții: „ MODERNIZARE DC 184 SAT CUCUIEȚI, COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU DE LA KM 9+500-11+550 (POD BĂRNEȘTI – CASA PAROHIALĂ) „pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”

Descarcă

8 31/01/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea modificării și completării H.C.L. Solonț nr. 51 /29.09.2021 privind aprobarea depunerii CERERII DE FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL
ESTIMATIV – anexa1. aferenți obiectivului de investiții: “ CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SOLONȚ (ÎN PUNCT ȘCOALA SĂRATA), AMENAJARE INTERSECȚIE POD CU DC 183 ȘI DRUMURI LOCALE, REGULARIZARE ALBIE PÂRÂU SOLONȚ ÎN SATUL SĂRATA, COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”
Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea modificării și completării H.C.L. Solonț nr. 51 /29.09.2021 privind aprobarea depunerii CERERII DE FINANȚARE și a DEVIZULUI GENERAL
ESTIMATIV – anexa1. aferenți obiectivului de investiții: “ CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL SOLONȚ (ÎN PUNCT ȘCOALA SĂRATA), AMENAJARE INTERSECȚIE POD CU DC 183 ȘI DRUMURI LOCALE, REGULARIZARE ALBIE PÂRÂU SOLONȚ ÎN SATUL SĂRATA, COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”

Descarcă

7 31/01/2022 [Caracter normativ] privind însușirea actualizării descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Comunei Solonț și aprobarea introduceri unor bunuri în domeniul public al comunei Solonţ , respectiv a unor drumuri locale identificate în teritoriul administrativ al comunei Solonț, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind însușirea actualizării descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Comunei Solonț și aprobarea introduceri unor bunuri în domeniul public al comunei Solonţ , respectiv a unor drumuri locale identificate în teritoriul administrativ al comunei Solonț, județul Bacău

Descarcă Descarcă

6 31/01/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea indicilor de indexare Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea indicilor de indexare

Descarcă

5 31/01/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior , pentru anul 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior , pentru anul 2022

Descarcă Descarcă

4 31/01/2022 [Caracter normativ] Privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza U.A.T. COMUNA SOLONT pentru anul scolar 2022-2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza U.A.T. COMUNA SOLONT pentru anul scolar 2022-2023

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă