ANUNT INCHIRIERE SPATIU

ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
COMUNA SOLONT
E – mail: secretar@comunasolont.ro
Tel./fax – 0234/387701

 

ANUNȚ

“UAT COMUNA SOLONT organizează în data de 05.07.2021 ora 11.00 licitaţie public deschisa cu oferta in plic sigilat în vederea închirierii unui imobil – cladire din satul Sarata, comuna Solont, cu destinatia de DROGHERIE..

Suprafata spatiu cabinet medical stomatologic ce face obiectul inchirierii – 48,90 mp , constituit din 6 camere dupa cum urmeaza:
– Cabinet 1 – 13,80 mp
– Cabinet 2 – 9,00 mp
– Cabinet 3 – 13,80 mp
– Centrala termica – 4,50 mp
– Toaleta barbati – 2,60 mp
– Toaleta femei – 5,20 mp
• Amplasare : satul Sarata, comuna Solont, judetul Bacau.
• Durata închirierii: 1 (AN) cu drept de prelungire în condiţiile legislaţiei în vigoare,
• Chiria lunara (pret minim de începere a licitatiei): pentru spatiu – 9 lei/luna .
• GARANTIA DE PARTICIPARE: reprezinta 10 % din pretul initial de inchiriere a bunului imobil, de la care se porneste licitatia, pentru primul an de inchiriere. Aceasta va fi retinuta de proprietar pana in momentul lichidarii definitive a contractului incheiat. Daca este necesar, din aceasta suma vor fi prelevate penalitatile si sumele datorate proprietarului pana in momentul lichidarii definitive a contractului incheiat.

– TAXA DE PARTICIPARE – (nerambursabilă) 100 lei/ofertant

Persoana de contact secretar comună – jr. Lăcrămioara Matei, tel. 0234/387701, e-mail secretar@comunasolont.ro.

CAIET DE SARCINI
DATE TEHNICE ALE LICITAŢIEI

LOT. nr.1 Imobilul (teren si cladire ) situat în satul Sarata, comuna Solont, proprietate publică a comunei -, identificat prin P.U.G.
La data licitaţiei, spaţiul închiriabil este liber de sarcini economice şi -sau juridice.

DESTINAŢIE – spatiu Drogherie, avand urmatoarele caracteristici:
Suprafata spatiu ce face obiectul inchirierii – 48,90 mp , constituit din 6 camere dupa cum urmeaza:
– Cabinet 1 – 13,80 mp
– Cabinet 2 – 9,00 mp
– Cabinet 3 – 13,80 mp
– Centrala termica – 4,50 mp
– Toaleta barbati – 2,60 mp
– Toaleta femei – 5,20 mp

DURATA ÎNCHIRIERII – 1 (un) an, cu posibilitate prelungire în codițiile legii.

CHIRIA – preţ minim de începere a licitaţiei: pentru spatiu -9 lei/luna/mp .

GARANTIA DE PARTICIPARE: reprezinta 10% din pretul initial de inchiriere a bunului imobil, de la care se porneste licitatia, pentru primul an de inchiriere. Aceasta va fi retinuta de proprietar pana in momentul lichidarii definitive a contractului incheiat. Daca este necesar, din aceasta suma vor fi prelevate penalitatile si sumele datorate proprietarului pana in momentul lichidarii definitive a contractului incheiat.
TAXA DE PARTICIPARE – (nerambursabilă) 100 lei/ofertant

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

Licitaţia este deschisă persoanelor fizice si juridice autorizate pentru a desfasura activitate de Drogherie – Magazin unde se vând produse de parfumerie, chimice, farmaceutice și articole de toaletă de primă necesitate..
Taxa de participare se va depune sub formă de numerar , cu chitanţă eliberată de casieria Primăria com.Solont, până în preziua licitaţiei (pentru participarea la prima licitaţie programată, până la data de 30.06.2021 ora .16.00).
După acest termen nu se mai admite înscrierea ofertanţilor la licitaţia programată a doua zi.
Ofertanţii înscrişi la licitaţie vor depune la Secretarul Primăriei sau al Comisiei de licitaţie un Dosar de prezentare, cuprinzând copii legalizate sau xerocopii ale următoarelor acte:

 Cerere tip
 chitanţele de achitare a taxei de participare si a garantiei de participare, eliberate de caseria Primăriei com. Solont, jud. Bacău,
 adeverinţă de la Circumscripţia fiscală locală privind situaţia datoriilor ofertantului la bugetul local si bugetul de stat,
 dovada dreptului de practica pentru activitate
 actul de identitate sau, după caz, împuternicirea reprezentantului legal al persoanei juridice ofertante.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND PROCEDURA LICITAŢIEI
GENERALITĂŢI

Conform prevederilor legale în vigoare, licitaţia:
 se va finaliza la data de 05.07.2021 dacă în termenul legal s-au înscris minim 2 (doi) ofertanţi, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate impuse de organizator.
 Se reprogramează dacă la licitaţia precedentă nu s-au îndeplinit condiţiile de participare.
Spaţiul închiriabil poate fi vizitat în zilele de lucru, între orele 9.00-14.00, până în preziua primei licitaţii – cu însoţitor din partea organizatorului.
Relaţii suplimentare se pot obţine, în zilele de lucru, între orele 8.00-15.00, la secretarul comunei Solont, judeţul Bacău, sau telefonic la numărul 0234/387701.

ORGANIZATOR LICITAŢIE
PRIMĂRIA COMUNEI SOLONT, JUDEŢUL BACĂU